Hasta Hakları

Hasta Hakları

Hasta İletişim Birimimiz 28.12.2005'te kurulmuş olup amacı;

 Hastanemiz de hizmet sunumu esnasında yaşanan sorunların yerinde çözülmesi, hasta hakları ihlallerinin önlenmesi, sağlık hizmetlerinin hasta/çalışan memnuniyetine uygun şekilde ve insan onuruna yakışır biçimde sunulması,  hasta ve hasta yakınları ile sağlık personelinin hasta hakları ve sorumlulukları konusunda bilgilendirilmesidir. Hasta iletişim birim sorumlusu görevini, sağlık tesisi yöneticisi adına yerine getirir. Hasta iletişim birimlerine gelen sorunlar öncelikle yerinde çözümleme yoluna gidilerek hastaların mağduriyeti giderilir. Yerinde çözülemeyen başvurular gerekli bilgi ve belgeler oluşturularak İl Sağlık Müdürlüğü Hasta Hakları Kurulu’na gönderilir. Kurul, başvurunun kurula ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içerisinde başvuru hakkında karar verir.

Hasta ve yakınları tarafından, sağlık hizmet sunucularına ilişkin şikayet, sorun-çözme, görüş-öneri, veya teşekkür başvuruları

https://hastahaklari.saglik.gov.tr

internet adresine, doğrudan hasta iletişim birimine veya İl Sağlık Müdürlüğüne yapılabilir.

İşleyiş:

 • Birime doğrudan yapılan başvurular HBBS' ye kaydedilir. Doğrudan yapılan ve internet yoluyla HBBS’ ye ulaşan başvurular yerinde çözülmeye çalışılır.

 • Başvuru alındığında, durum acil ise aynı gün yönetim bilgilendirilir.

 • Yerinde çözülemeyen başvurularda, başvuru yapılan çalışan hakkında, sağlık tesisi

yöneticisi veya yetki devredilen yönetici imzasıyla bilgi istenir ve cevabı takip edilir.

 • Yerinde çözülemeyen başvurularda, edinilen bilgi ve belgeler tarayıcı vasıtasıyla

HBBS üzerinden hasta hakları kuruluna intikal ettirilir. HBBS' ye teknik olarak yüklenmeyen

belge ve dokümanlar resmi yazı ekinde hasta hakları kuruluna ulaştırılır. HBBS' ye yüklü

belgelerin asılları birimde arşivlenir.

 • Kurul kararının sonucunu ilgililere bildirilir.

 • İl Koordinatörüne, hasta iletişim biriminin iş ve işlemleri hakkında bilgi verilir ve

görüşleri alınır. Denetim için istenilen tüm bilgi ve dokümanlar Koordinatörlüğe sunulur.

 • Kurumdaki  eğitim programları hazırlanır, organize edilir ve yürütülür.

 • Hasta Hakları ile ilgili mevzuat  takip edilir ve değişiklikler duyurulur.

Hastaya:

 • Kurulun kararı ilgili hasta veya yakınına yazılı olarak bildirilir.

 • Kararın sonucu idari ve adli takip açısından hastane idaresine yazılı olarak bildirilir.

Personele :

 • Kurulun kararı ilgili personele yazılı olarak bildirilir.

 • Kurul ilgili personeli kusurlu bulmuş ise hastane idaresi inceleme başlatır. Yapılan inceleme sonucundan İl Sağlık Müdürlüğüne bilgi verilir.