İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Sağlığı nedir?

İşyerlerinde işin yürütülmesi ile ilgili olarak oluşan tehlikelerden, sağlığa zarar verebilecek şartlardan korunmak ve daha güvenli bir iş ortamı meydana getirmek için yapılan metotlu çalışmalar.

Genel anlamda, hem çalışanları korumayı (İş Güvenliği), hem de bütün işletmenin ve üretimin güvenliğini, yani etraftakilerin ve çevrenin korunmasını esas alan tedbirlerin bütünüdür.

İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi (İSGB) nedir?

Bu kavram 30 Haziran 2012 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe konulan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile çalışma hayatımıza girdi.

İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi (İSGB) İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla iş veren tarafından işyerlerinde kurulan birimdir.

İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi (İSGB) görevleri nelerdir?

İşyerinde sağlık ve güvenlik risklerine karşı yürütülecek her türlü koruyucu, önleyici ve düzeltici faaliyeti kapsayacak şekilde, çalışma ortamının gözetimi konusunda Hastane Yöneticiliğine rehber yapmak ve önerileri hazırlayarak onayına sunmak.

İŞ GÜVENLİĞİ KURULU

EKİP ÜYELERİ

KURUMDAKİ GÖREVİ

EKİPTEKİ GÖREVİ

Dr. Yılmaz HEKİMOĞLU

             Başhekim Yrd.

                       İşveren Vekili

Ümit AYDIN

İdari ve Mali İşler Müdürü

               Üye

Neziha KARAOĞLU

Sağlık Bakım Hiz. Müdürü

                       Üye

M. Celal BOSTAN

Müdür Yrd.

   Üye

Uz. Dr. Seval AKBAŞ

             Hekim

   İşyeri Hekimi

Ahmet Erol GÜREL

             Sağlık Memuru

                       Sivil Savunma Sorumlusu

İlyas ALTUN

             Baş Teknisyen

   Formen

Ayşen ÖZDEMİR

             Hemşire

                       Çalışan Baştemsilcisi

Engin SALUR

            Personel

                       Alt İşveren Temsilcisi

Hanife ÖZER ÇINAR

            İSG Birim Sorumlusu

    Sekreterya

Fatma SELÇUK KESKİN

            Enfeksiyon Hemşiresi

                       Üye

Ayşe GÜRSOY

            Röntgen Sor. Teknisyeni

                 Üye

Ebru ÇETİNKAYA

           Mikrobiyoloji Uzmanı

                       Üye

Fahriye SÖZEN

           Hasta İletişim Birimi Sorumlusu

                 Çalışan Temsilcisi

Selami SARIOĞLU

           Laboratuvar Teknisyeni

                       Çalışan Temsilcisi

Hüseyin İNCİ

           Personel Sorumlusu

                                Üye

Fatih ASLAN

Fizyoterapist

Alt işveren temsilcisi

Birsen SANCI

Güvenlik

Alt işveren temsilcisi